ZARZĄD

Zarządzającym DG Scorpion jest Prof. dr hab. inż. Jan Szlązak

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, specjalność Projektowanie i Budowa Zakładów Górniczych. W latach 1993 do 1997r. zarządzał najpierw Rudzką Spółką Węglową, a następnie Jastrzębską Spółką Węglową, przeprowadzając w tych spółkach gruntowne reformy dostosowujące je do wymagań wolnego rynku.Od 21 listopada 1997r. do 15 maja 2000r. pełnił funkcję Wiceministra Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. W okresie od sierpnia 2000r. do 30 kwietnia 2002r. prof. Szlązak pełnił funkcję wiceprezesa Południowego Koncernu Energetycznego odpowiedzialnego za strategię i rozwój firmy. Południowy Koncern Energetyczny dał podwaliny obecnej potęgi grupy kapitałowej „TAURON". Równolegle do pracy w przemyśle prof. Jan Szlązak prowadził działalność naukowo – dydaktyczną. W grudniu 1980r. obronił pracę doktorską na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w październiku 2000r. również w AGH. Do 2005r. pełnił także funkcję kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie. Od kwietnia 2003r. do września 2007r. prof. Szlązak pracował w AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 15 marca 2010r. do 30 września 2013 pracował w Instytucie Eksploatacji Złóż, Wydz. Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W instytucie pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Instytutu ds. Nauki. Od 01 października 2013r. do nadal pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa na ww. wydziale. 24 kwietnia 2012r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski nadał prof. Janowi Szlązakowi tytuł Profesora nauk technicznych.

Jan Szlązak

OFERTA

doradztwo energetyczne

Proponujemy naszym klientom pozyskanie białych certyfikatów oraz korzyści wynikające z ich sprzedaży poprzez poprawę efektu ekonomicznego przedsięwzięcia.

doradztwo finansowe

Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

doradztwo inwestycyjne

Analiza opłacalności inwestycji rzeczowych i finansowych  

doradztwo organizacyjne

Wybór najlepszej opcji w strukturze organizacyjnej firmy pod kątem najbardziej efektywnego zarządzania

doradztwo strategiczne

Opracowywanie programów naprawy gospodarki Firmy

usługi doradcze

dla każdego

KONTAKT

DORADZTWO GOSPODARCZE JAN SZLĄZAK

ul. Fabryczna 15

40-611 Katowice, Śląskie

NIP 954-14-58-666

REGON 277756789

tel. 32 359 38 70 do 75

fax: 32 359 38 76

e-mail: dgscorpion@dgscorpion.pl

TOP

Dalsze korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne. DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION może udostępniać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom prawnym należącym do DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION lub na rzecz podmiotów świadczących usługi na rzecz DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION w celu polepszenia jakości obsługi Klienta, wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION . Serwis internetowy firmy DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION zawiera łącza do stron internetowych innych firm. DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez inne firmy praktyki w zakresie prywatności. W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka plików "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu DORADZTWO GOSPODARCZE SCORPION z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zamknij