DG SCORPION

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w kilku obszarach. Dzięki zaangażowaniu doradców dysponujących fachową wiedzą oraz doświadczeniem , wskazujemy naszym Klientom możliwości rozwoju oraz pomagamy im je wykorzystać


    

Doradztwo Gospodarcze "SCORPION" powstało w 2002 roku, ale nasze doświadczenie i zaangażowanie w sprawy gospodarcze jest poparte długoletnią działalnością w różnorodnych instytucjach i organizacjach rynkowych. Od tego czasu grono naszych klientów wciąż się poszerza, rozwijamy się dynamicznie, stale urozmaicając swoją ofertę.

Oferta

doradztwo energetyczne

Proponujemy naszym klientom pozyskanie białych certyfikatów oraz korzyści wynikające z ich sprzedaży poprzez poprawę efektu ekonomicznego przedsięwzięcia.

doradztwo finansowe

Kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

doradztwo inwestycyjne

Analiza opłacalności inwestycji rzeczowych i finansowych

doradztwo organizacyjne

Wybór najlepszej opcji w strukturze organizacyjnej firmy pod kątem najbardziej efektywnego zarządzania

doradztwo strategiczne

Opracowywanie programów naprawy gospodarki Firmy

klienci

dla każdego

Zarząd

Zarządzającym DG Scorpion jest Prof. dr hab. inż. Jan Szlązak

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, specjalność Projektowanie i Budowa Zakładów Górniczych. W latach 1993 do 1997r. zarządzał najpierw Rudzką Spółką Węglową, a następnie Jastrzębską Spółką Węglową, przeprowadzając w tych spółkach gruntowne reformy dostosowujące je do wymagań wolnego rynku.Od 21 listopada 1997r. do 15 maja 2000r. pełnił funkcję Wiceministra Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. W okresie od sierpnia 2000r. do 30 kwietnia 2002r. prof. Szlązak pełnił funkcję wiceprezesa Południowego Koncernu Energetycznego odpowiedzialnego za strategię i rozwój firmy. Południowy Koncern Energetyczny dał podwaliny obecnej potęgi grupy kapitałowej „TAURON". Równolegle do pracy w przemyśle prof. Jan Szlązak prowadził działalność naukowo – dydaktyczną. W grudniu 1980r. obronił pracę doktorską na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w październiku 2000r. również w AGH. Do 2005r. pełnił także funkcję kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie. Od kwietnia 2003r. do września 2007r. prof. Szlązak pracował w AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 15 marca 2010r. do 30 września 2013 pracował w Instytucie Eksploatacji Złóż, Wydz. Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W instytucie pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Instytutu ds. Nauki. Od 01 października 2013r. do nadal pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa na ww. wydziale. 24 kwietnia 2012r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski nadał prof. Janowi Szlązakowi tytuł Profesora nauk technicznych.

Smiley face
Świadczymy usługi dla Klientów Biznesowych*
5000

Zatrudniających (osób)

800

Mających obroty (mln)

100

Zużywających mediów (mln)

2002

Jesteśmy na rynku od

Kontakt

Formularz kontaktu